Jury

Juryreglement Bakkum Bruist

  • Tijdens Bakkum Bruist worden twee prijzen uitgereikt door een jury:
    • Voor het mooist versierde huis tijdens Bakkum Bruist – aangeboden door Zeezicht
    • Voor de mooist versierde straat tijdens Bakkum Bruist – aangeboden door Fase Fier

Criteria voor de beoordeling zijn o.a. originaliteit, bruisend (passend bij Bakkum Bruist), verbindend (tussen buren, huizen, jong & oud etc.).

  • De jury bestaat uit drie personen.
  • Twee leden worden door de organisatie van Bakkum Bruist gevraagd.
  • Het derde lid van de jury is de ambassadeur van de winnende straat van de voorgaande editie. Indien gewenst mag deze ambassadeur ook een vervanger, eveneens woonachtig in de winnende straat, naar voren schuiven. Dit jurylid houdt zich afzijdig bij de beoordeling van de eigen straat/het eigen huis, om mogelijk scheve gezichten bij de toekenning van prijzen te voorkomen.
  • Tijdens de prijsuitreiking licht de jury haar oordeel toe. Verder is het niet mogelijk om over de uitslag te corresponderen.

De jury bestond in 2018 uit burgemeester Toon Mans, bekende Bakkummer Henny Huisman en dichteres Anouk.

Menu